Kdo, když ne kdy. Okupační stávka na VŠUP v roce 1989

Education ⋅ Exhibition