Danuta Karsten: Stałość w ulotności

Education ⋅ Exhibition