Lucia Sekerková: Ženy predávajúce nádej

Education ⋅ Exhibition