Terms of Service (cs)

Obchodní podmínky pro užívání mobilní aplikace pod názvem Presentie a webových stránek Presentieapp.com

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

Definice

Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

Užívání Aplikace

Databáze

Odpovědnost za škodu

Změna VOP

Povinné informace pro spotřebitele 

Rozhodné právo

Účinnost 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 22.05.2019.