Privacy Policy (cs)

Cílem naší činnosti je podporovat prospěšné volnočasové aktivity,nápady a poskytovat prostor pro zajímavé spolupráce ve vašem širém okolí. Jelikož je pro nás prospěšnost hlavní prioritou, velmi nám záleží na bezpečnosti údajů, které se nám rozhodnete svěřit. Vaše informace a data používáme výhradně v souvislosti s našimi službami, které se rozhodnete využít, a bez vašeho souhlasu je nešíříme ani nepředáváme nikomu, kdo k tomu nemá právo. V těchto zásadách se dozvíte, jak a proč vaše údaje zpracováváme, jak jsou chráněny a která práva ke svým datům můžete uplatnit.

Provozovatel: Presentmania s.r.o.,

Adresa: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10,

Email: info@presentieapp.com

Tento dokument shrnující zásady zpracování osobních údajů společnosti Presentmania s.r.o. slouží k poskytnutí informace subjektům údajů o tom, jaké osobní údaje Presentmania s.r.o. v rámci své činnosti zpracovává, včetně informací o tom, pro jaké časové období a z jakého důvodu tak činí. Zásady rovněž obsahují základní informace o právech a povinnostech subjektů údajů podle GDPR a o způsobech jejich uplatnění.

Jaké a Jak informace zpracováváme a uchováváme

KDO MÁ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám. Protože však není v našich možnostech zvládnout všechny druhy naší činnosti vlastními silami, využíváme níže uvedených externích služeb.

Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi tyto zpracovatele mohou patřit:

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas.

JAKÝ JE PRÁVNÍ DŮVOD NAŠEHO ZPRACOVÁNÍ?

Aby naše činnosti zpracování byly zákonné, musí pro každé zpracování existovat zákonný důvod. Zákonnými důvody výše uvedených druhů zpracování dle článku 6 GDPR jsou:

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy

Zpracování je v souladu s našimi oprávněnými zájmy, ledaže by Vaše práva měla před těmito zájmy přednost. Těmito oprávněnými zájmy v konkrétních případech jsou:

Zpracování je založeno na vašem souhlasu

Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Presentmania s.r.o, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

Jak dlouho údaje zpracováváme

Informace, které shromažďujeme uvedené při registraci shromažďujeme po dobu vašeho uživatelského účtu. Informace, které získáváme používáním aplikace mažeme v rozmezí několika měsíců.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Abyste nad svými osobními údaji měli maximální kontrolu, můžete ve vztahu k nim uplatnit celou řadu práv. V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom vašim žádostem vyhověli. Základní výčet vašich práv poskytují články 15 až 22 GDPR a patří mezi ně zejména:

Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli uplatnit vaše práva a vyřešit jakékoli dotazy, žádosti, či stížnosti. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím e-mailu na podpora@presentieapp.com

Odvolání souhlasu

Zasílání emailů - uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to pomocí:

Push notifikace - push notifikace je možné zakázat v nastavení aplikace či telefonu.

Zpracování osobních údajů - souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat ukončením využívání služeb Presentie a zrušením vašeho účt, pokud zrušení účtu není umožněno v aplikaci, tak nás prosím kontaktujte na podpora@presentieapp.com. 

Kontakt

S jakýmikoli dotazy ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete na nás obrátit na emailové adrese podpora@presentieapp.com